Policy för publicering i den regionala evenemangskalendern På Gång

2020-12-18 | 19 Visningar | 0 Kommentarer
För att synas i den regionala och kommunala evenemangskalendern På Gång via webbsystemet Basetool måste ett företag eller en organisation verka i enlighet med punkterna i denna policy.

Abonnemangsform och pris för arrangörer

För att administrera evenemang i På Gång krävs ett Businesskonto i Basetool, samt att man publicerar sitt evenemang i Basetoolkanalen På Gång.

Kostnad Businesskonto kommersiella aktörer: 119 kr/månad vid betalning för tolv månader. 149 kr/mån vid månadsvis betalning.

Kostnad Businesskonto från januari 2021 för icke kommersiella verksamhet: 60 kr/månad vid betalning för tolv månader. 75 kr/månad vid månadsvis betalning.

(Priserna gäller från januari 2021 och är exklusive moms. Summan faktureras av Basetool AB)

Läs mer om Basetools olika abonnemangformer samt vad som definierar ”icke kommersiell verksamhet”

För enstaka evenemang per år går det att använda tipsalänken kostnadsfritt: https://www.basetool.se/Public/PublicEvent/AddEvent?channelid=1004

Endast evenemang införa via basetoolkonto eller inskickade via tipsaformuläret syns i evenemangskalendern, tips via mail eller telefon godtas ej.

Observera att Norrköpings kommun använder en annan evenemangskalender än övriga kommuner i Östergötland. Som arrangör kan man ha ett konto i Basetool och synas i den regionala evenemangskalendern men det går inte att lämna evenemangstips via tipsalänken. Till lämnas istället via denna länk: https://visit.norrkoping.se/se-och-gora/tipsa-om-evenemang

Östgötadagarna/Östergötland spirar använder Basetool för evenemang så för det ändamålet går det bra att använda tipsalänken även om evenemanget äger rum i Norrköping.

Evenemangen i På Gång och kommunernas evenemangskalendrar publiceras i enlighet med punkterna i denna policy:

  1. Evenemanget måste äga rum fysiskt i Östergötland. Om evenemanget sker digitalt ska det ha en tydlig koppling till Östergötland.

  2. För att publicera evenemang krävs ett Businesskonto i Basetool. Tipsalänken få endast användas för enstaka evenemang per år.

  3. Varje arrangör tar ansvar för att informationen om evenemanget är uppdaterad och korrekt. Detta innefattar både text- och bildrättigheter. Om dessa rättigheter bryts har kommunen rätt att radera informationen.

  4. Ett evenemang är ett arrangemang som allmänheten är välkommen till, det vill säga inte i första hand för medlemmar i en förening.

  5. Information om kurser och utbildningar där man förväntas delta vid fler än ett tillfälle godkänns ej, inte heller en verksamhets ordinarie öppettider. Kurser/utbildningar av "prova-på"-karaktär godkänns förutsatt att man kan delta vid endast ett tillfälle. Evenemanget ska kunna besökas utan att det måste bokas tillsammans med en annan aktivitet ex. middag eller övernattning.

  6. Evenemangskalendrarna är politiskt obundna. Information om demonstrationer eller manifestationer publiceras inte, inte heller evenemang som kan upplevas exkluderande, diskriminerande eller vars budskap kan uppfattas som stötande.

  7. Kommunerna granskar innehållet innan publicering och förbehåller sig rätten att göra eventuella justeringar i inskickad text, bild och ändra valda kategorier. Bilder med text eller logotyp eller som har för dålig upplösning får inte användas utan kommer att ersättas med standardbild.

  8. Kommunerna i Östergötland förbehåller sig rätten att neka evenemang som bryter mot någon punkt i policyn.

  9. Lokala anpassningar när det gäller exempelvis bioprogram, religiösa evenemang och sportarrangemang kan förekomma för kommunernas kalender. Kontakta din respektive kommun för mer information.

Policyn för evenemangskalendern uppdaterades i juni 2022.

Information

Hanna Nord
Hanna Nord
Publicerad: 2020-12-18
Kommentarer: 0
Visningar: 19
Författare: Hanna Nord
Stäng