Policy för den regionala evenemangskalendern På Gång samt kommunerna i Östergötlands evenemangskalendrar

2020-12-15 | 18 Visningar | 0 Kommentarer
För att synas i den regionala och kommunala evenemangskalendern På Gång via webbsystemet Basetool måste ett företag eller en organisation verka i enlighet med punkterna i denna policy.

Abonnemangsform och pris för arrangörer

För att administrera evenemang i På Gång krävs ett basic-konto i Basetool, www.basetool.se samt att man publicerar sitt evenemang i basetoolkanalen På Gång.

Kostnad basic-konto kommersiella aktörer: 119 kr/månad vid betalning för tolv månader. 149 kr/mån vid månadsvis betalning.

Kostnad basickonto från januari 2021 för icke kommersiella verksamhet: 60 kr/månad vid betalning för tolv månader. 75 kr/månad vid månadsvis betalning.

(Priserna gäller från januari 2021 och är exklusive moms. Summan faktureras månadsvis av Basetool AB)

Läs mer om Basetools olika abonnemangformer samt vad som definierar ”icke kommersiell verksamhet”: https://home.basetool.se/sv/ostergotland/forandring-2021/

För enstaka evenemang per år går det att använda tipsalänken kostnadsfritt: https://www.basetool.se/Public/PublicEvent/AddEvent?channelid=1004

Endast evenemang införa via basetoolkonto eller inskickade via tipsaformuläret syns i evenemangskalendern, tips via mail eller telefon godtas ej.

Observera att Norrköpings kommun använder en annan evenemangskalender än övriga kommuner i Östergötland: www.ostergotland.events Som arrangör kan man ha ett konto i Basetool och synas i den regionala evenemangskalendern men det går inte att lämna evenemangstips via tipsalänken. Östgötadagarna/Östergötland spirar använder Basetool för evenemang så för det ändamålet går det bra att använda tipsalänken även om evenemanget äger rum i Norrköping.

Evenemangen i På Gång och kommunernas evenemangskalendrar publiceras i enlighet med punkterna i denna policy.

1. Evenemanget måste äga rum fysiskt eller digitalt i Östergötland.

2. Varje arrangör måste ha ett basic-konto i Basetool för att kunna publicera evenemang. Tipsalänken få endast användas för enstaka evenemang per år.

3. Varje arrangör tar ansvar för att informationen om evenemanget är uppdaterad och korrekt. Detta innefattar både text- och bildrättigheter. Om dessa rättigheter bryts har kommunen och Visit Östergötland rätt att radera informationen.

4. Ett evenemang är ett arrangemang som allmänheten är välkommen till, det vill säga inte i första hand för medlemmar i en förening. Arrangemanget får inte upplevas exkluderande och diskriminerande.

5. Evenemanget ska alltså vara tydligt skiljt från arrangörens löpande verksamhet och ska ha ett start- och slutdatum. Kurser/utbildningar som tillhör arrangörens löpande verksamhet eller som man förväntas besöka vid fler än ett tillfälle godkänns ej. Kurser/utbildningar av "prova-på"-karaktär godkänns förutsatt att man kan delta vid endast ett tillfälle. Evenemanget ska kunna besökas utan att det måste bokas tillsammans med en annan aktivitet ex. middag eller övernattning.

6. Evenemangskalendrarna är religiöst och politiskt obundna, därför publiceras inte evenemang med religiösa budskap eller som arrangeras av eller tillsammans med politiska partier/förbund. Information om demonstrationer eller manifestationer publiceras inte.

7. Kommunerna och Visit Östergötland granskar innehållet innan publicering och förbehåller sig rätten att göra eventuella justeringar i inskickad text, bild och ändra valda kategorier. Bilder med text eller logotyp eller som har för dålig upplösning får inte användas utan kommer att ersättas med standardbild.

8. Kommunerna i Östergötland och Visit Östergötland förbehåller sig rätten att neka evenemang som bryter mot någon punkt i policyn.

9. Lokala avvikelser kan förekomma exempelvis när det kommer till publicering av bioprogram och sportarrangemang.

Policyn för evenemangskalendern uppdaterades i december 2020.

 

Information

Caroline Palm
Publicerad: 2020-12-15
Kommentarer: 0
Visningar: 18
Författare: Hanna Nord
Kunder
Stäng