Användarvillkor Basetool Basetool är en digital samverkansplattform som utvecklas och tillhandahålls av Basetool AB. Genom att du registrerar dig och använder Basetool godkänner du dessa Användarvillkor.
Definitioner: Användare - Person som registrerar sig och använder Basetool.
Användarroll - Det finns flera användarroller med olika rättigheter beroende på om du administrerar ett företag eller jobbar i en organisation.
Företag - Med Företag avses i Basetool alla former av bolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, organisationer, enskilda personer som avser att skapa och publicera utbud i en kanal.
Företagslicens – Rätten att använda Basetools funktioner för administration av innehåll.
Kanal - För att Företag ska kunna exponera utbud på de webbplatser, kartor, appar eller liknande tjänster man vill medverka i, behöver det publiceras i en eller flera Kanaler.
Kanalredaktör - Person med behörighet att granska och godkänna företagens utbud i en kanal.
Kanalägare – Den juridiska person som är ytterst ansvarig för en kanal.
1. Regler gällande användning av Basetool Du är skyldig att följa svensk lagstiftning vid aktiviteter i Basetool.
Du får ej göra personangrepp. Angrepp på person, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, livsåskådning, politik och religion är inte tillåtet.
Du får ej uppmana eller uppmuntra andra till brott.
Det är ej tillåtet att använda kontaktuppgifter i Basetool för massutskick i syfte att sprida otillbörlig information eller spam.
Det är inte tillåtet att lämna ut personliga uppgifter om en person utan tillåtelse från personen ifråga.
Vid diskussioner om personers uttalanden ska den eller de personer som diskuteras ges möjlighet att delta i diskussionerna.
Basetool AB har rätt att efter egen bedömning ta bort innehåll som är kränkande eller på annat sätt inte följer svensk lagstiftning.
2. Basetool företagslicens För att använda Basetools funktioner och för att medverka i tillgängliga Kanaler krävs en Företagslicens. En Företagslicens giltighetstid bestäms av den period som tecknas vid betalning av densamma. Vilka funktioner som görs tillgängliga inom Företagslicensen bestäms av den abonnemangsform Företaget betalar för. Företagslicensen innebär inte automatiskt rättighet att publicera i samtliga Kanaler, eftersom respektive Kanalägare bestämmer villkoren för publicering.
3. Kanaler Utöver dessa Användarvillkor kan det i de olika Kanalerna finnas specifika regler och policys som du som Användare är skyldig att hålla dig informerad om och ska förhålla dig till.
Kanalredaktören har rätt att neka Företag marknadsföring i den egna Kanalen med hänvisning till dessa Användarvillkor eller Kanalägarens policy och villkor.
I Basetool finns vissa kanalspecifika funktioner och inställningar. Kanalägaren bestämmer över vad som ska tillämpas i Kanalen. Exempel på detta är vilka kategorier och faciliteter som ska användas.
4. Upphovsrätt/Immateriella rättigheter Basetool AB tar inget ansvar i de fall innehåll som publiceras gör intrång i annans upphovsrätt, patent, varumärke eller andra immateriella rättigheter.
Du ansvarar personligen för bilder, filmer och texter som läggs in i Basetool. Om du inte har tagit bilder, producerat bilder eller skrivit själv eller är osäker på om materialet får användas, ska det inte publiceras.
5. Cookies I Basetool används cookies för inloggningsfunktioner och för att underlätta innehållsadministration. Vill du undvika att ta emot dessa cookies kan du blockera i din webbläsare. Hur du gör detta hittar du under "Hjälp", eller motsvarande meny, i din webbläsare. Väljer du att inte ta emot cookies kan det påverka funktionaliteten i Basetool.
6. Hantering av personuppgifter När du registrerar dig i Basetool medger du att dina uppgifter lagras i databasen och kommer att synas för andra Användare av Basetool.
När du registrerar dig i Basetool medger du att dina uppgifter används i administrativt syfte av Basetool AB samt berörda organisationer som använder Basetool.
Basetool AB samt berörda organisationer som använder Basetool.
Basetool AB förbehåller sig rätten att använda kontaktuppgifter för att skicka relevant information till Användare i Basetool.
För mer information om behandling av personuppgifter, se särskild Integritetspolicy.
7. Basetool ABs rättigheter Basetool AB äger rätt att stänga av Användare/Företag som agerar i strid mot dessa användarvillkor.
Basetool AB äger rätt att, efter överenskommelse, utan ersättning använda det material som lagts in i Basetool för marknadsföring av Basetool ABs egna produkter och tjänster.
Basetool AB äger rätt att ta bort, lägga till eller förändra funktioner i Basetool i avsikt att förbättra verktyget.
Basetool AB friskriver sig från eventuella anspråk på indirekta skador så som utebliven vinst eller goodwillförlust.
Basetool AB äger rätt att ändra eller göra tillägg i dessa Användarvillkor. I de fall ändringar väsentligt ändrar förutsättningarna för dig som Användare, meddelas de i Basetool och/eller email.