Policy Östergötlands besöksportal www.visitostergotland.se

2017-04-04 | 79 Visningar | 0 Kommentarer
Östergötlands officiella turistportal www.visitostergotland.se med tillhörande kommun- och temasidor marknadsför Östergötland samt geografiska och tematiska områden mot svenska och utländska besökare. För att synas i dessa kanaler via webbsystemet Basetool måste ett företag eller en organisation (nedan kallad aktör) äga sin turistiska produkt och själva registrera ett konto i Basetool, lägga in sitt utbud samt verka i enlighet med punkterna i denna policy:

Allmänna villkor

1. För kommersiella aktörer kostar det 1.000 kr exkl. moms per kalenderår att synas på www.visitostergotland.se inklusive kommuner och temasidor som har egna licenser i Basetool. Vid utebliven betalning kommer verksamhetens information att raderas. Summan betalas årsvis till Basetool AB direkt i Basetool och det går även att skriva ut pappersfaktura. Observera att det alltid är kostnadsfritt för icke kommersiella aktörer.

Definition kommersiell aktör: En kommersiell aktör är ett företag, organisation, förening eller en person som vid något tillfälle på webbplatsen marknadsför en produkt eller en tjänst i kommersiellt syfte.

2. Lokalt utbud som i första hand vänder sig till Östergötlands kommuners invånare syns inte på besöksnäringsportalen Östergötland på visitostergotland.se utan visas endast på kommunens turisthemsida/evenemangskalender och eventuella temasidor.

Exempel på lokalt utbud är lokala evenemang som i första hand lockar invånare och inte besökare från utanför Östergötlands gränser, kursutbud av "icke turistisk"-karaktär, biblioteksverksamhet, filmvisning och allmän information för kommunens eller bygdens invånare. 

3. Visit Östergötland samt kommuner med egen visning av basetoolutbud förbehåller sig rätten att vid behov för sidans besökares skull göra eventuella justeringar i publicerat material samt ändra kategoritillhörighet. Visit Östergötland och kommunerna har rätt att neka företag marknadsföring med hänvisning till punkterna i denna policy. I de fall Visit Östergötland anser att verksamheten bryter mot någon av ovanstående punkter kommer informationen nekas för publicering och informationen raderas. På begäran av Visit Östergötland ska F-skattesedel kunna uppvisas för att styrka legitimiteten hos ett företag.

4. Aktören måste verka fysiskt i någon av Östergötlands 13 kommuner.

5. Aktören ska ha en tydlig koppling till besöksnäring och syftet med verksamheten ska vara att marknadsföra sitt turistiska utbud mot besökare till regionen. Informationen ska inte vända sig till medlemmar i exempelvis en förening.

6. Varje aktör tar ansvar när det gäller marknadsföring och uppdatering av sitt utbud i Visit Östergötlands kanaler. Detta innefattar både text- och bildrättigheter. Om dessa rättigheter bryts har administratören rätt att radera informationen. Bilder med text eller logotyper på får inte användas och inte heller tecknade bilder. För små bilder/bilder med dålig upplösning blir suddiga och kommer att nekas publicering.

7. Informationen får inte upplevas kränkande för individer eller vissa samhällsgrupper eller diskriminera personer på grund av faktorer som exempelvis ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Åldersgränser för barn är dock tillåtet.

8. Alla företag som marknadsförs i en kanal ska finnas registrerade i Basetool och vara ägare av produkten. Detta gäller även ett företag vars utbud är en del i ett paketerbjudande som marknadsförs av en annan aktör. Tredjepartsaktörer som t.ex. onlinebokningssidor får inte lägga in verksamheter där företaget själva inte står som registrerade ägare av varje specifik verksamhet.

9. Visit Östergötland förbehåller sig rätten att ändra i information, byta kategorier samt att avpublicera information som ej längre är aktuell eller inte uppfylller policyns krav. 

Villkor verksamhet
Exempel på löpande verksamhet 1: Cykeluthyrning under Se & Göra- Aktivitet.
Exempel på löpande verksamhet 2: Glasscafé öppet maj-september under Äta- Café.

10. Utbudet som presenteras under Verksamhet ska passa väl in under någon av följande kategorier: Bo, Äta, Se och Göra och tillhöra aktörens löpande verksamhet. 

Villkor Paket/Erbjudande
Exempel på paket eller erbjudande 1: Cykeluthyrning med övernattning.
Exempel på paket eller erbjudande 2: Glasscafé som har ett specialerbjudande i samband med ett jubileum.

11. Giltighetstiden för när man kan boka paketet eller erbjudandet ska tydligt anges i texten samt ställas in i publiceringsläget. Exempelvis ska ett nyårspaket ha slutdatum för publicering 1 januari. Erbjudandet får max ha ett års giltighetstid och kommer att nekas publicering om sista publiceringsdatum saknas.

12. I ett paket eller erbjudande ska det finnas fler komponenter än en, t.ex. mat- och övernattningserbjudande/paket. Undantag görs för erbjudanden i samband med högtider eller jubileum, t.ex. julbord eller morsdagserbjudande där endast mat/fika ingår.  En restaurangs luncherbjudande godkänns inte om det inte erbjuds i samband med t.ex. påskhelgen.

13. Paketet eller erbjudandet ska ha tydlig koppling till turistiskt utbud och passa väl in bo, äta, se eller göra. I första hand ska det marknadsföras mot besökare till regionen.

14. Paketet eller erbjudandet ska vara av kommersiell karaktär och fast pris för bokning av erbjudandet måste specificeras under Pris. Priset kan dock variera olika datum.

15. Paketet eller erbjudandet ska vara skiljt från aktörens löpande verksamhet. Om inte ska informationen läggas in som verksamhetsblad.

16. Dubbletter av paketet eller erbjudandet får inte förekomma. Med dubblett menar vi t.ex. olika startdatum, olika prisintervaller beroende på hög- eller lågsäsong etc.

17. Aktören ansvarar för att giltig resegaranti för att sälja paketerbjudandet finns.

18. Samtliga kommersiella företag som tillsammans utgör ett paket eller ett erbjudande måste ha ett eget basetoolkonto. Detta gäller även om paketerbjudandet marknadsförs av en annan aktör. 

Villkor Evenemang
Sidan Östergötland är ingen evenemangskalender utan här lyftas endast evenemang som lockar besökare från andra delar av Sverige. För att se alla evenemang, inklusive lokala, hänvisar vi vidare till kommunernas evenemangskalendrar.

Exempel på Evenemang 1: En cykeluthyrare erbjuder prova-på-tillfälle att testa elcyklar.

Exempel på Evenemang 2: Ett glasscafé som arrangerar musikunderhållning utan krav på förtäring i samband med evenemanget.

Förutsatt att aktören använt arenafunktionen (läs mer i kom-igång-hjälpen) för evenemang kommer evenemanget att synas på respektive verksamhetspresentationer på visitostergotland.se. Endast evenemang som lagts in via ett basetoolkonto kommer att synas undantag för de evenemang som i första hand vänder sig till regionens invånare. 

I kommunernas lokala evenemangskalendrar syns samtliga evenemang som uppfyller kraven i policyn för evenemang. Visit Östergötland avgör vilka evenemang som får synas på sidan Östergötland under visitostergotland.se samt vilka evenemang som highlightas som tips.

Se separat policy för evenemang här >>


Exempel olika typer av produktblad, förtydligande
Exempel 1.
Hotellet:  verksamhet under kategorin Bo/Hotell
Erbjudandet: romantiskt paket med mat och övernattning
Evenemang:  tidsbegränsad konstutställning i foajén. 

Exempel 2:
Restaurangen: verksamhet under kategorin Äta
Erbjudande: julbord
Evenemang: kväll med musikunderhållning utan krav på förtäring av mat och dryck 

Engelska och tyska versionen av visitostergotland.se
De engelska och tyska versionerna av Östergötlands besöksportal visitostergotland.se övergår från 2017 till att bli redaktionella sidor och kommer inte att bygga på utbud från Basetool utan på artiklar och andra inspirationsreportage. De kommuner som har egna licenser i Basetool samt temasidor avgör själva vilka språkversioner som sidorna ska ha.

Lokala avvikelser från denna policy kan förekomma på exempelvis kommunal eller tematisk nivå. Kontakta turistinformationen i din kommun om du är osäker.

Policyn uppdaterad 2017-02-24

Information

Hanna Månsson
Hanna Månsson
Publicerad: 2017-04-04
Kommentarer: 0
Visningar: 79
Författare: Hanna Månsson
Stäng