FORMULÄR FÖR ATT TIPSA OM EVENEMANG TILL PÅ GÅNG OCH KOMMUNERNAS LOKALA EVENEMANGSKALENDRAR

Använd detta formulär för att tipsa om enstaka evenemang. För att regelbundet lägga in evenemang som du även kan redigera på egen hand krävs ett business-konto i Basetool samt att evenemanget uppfyller punkterna i policyn för publicering. Mer information om konto och policy hittar du på www.basetool.se/östergötland

Observera att den adress du fyller i under Kontaktinformation (längst ner i formuläret) syns publikt så fyll i evenemangets besöksadress istället om din kontaktadress är privat. Bilden du laddar upp ska ej innehålla text eller animeringar och ska vara i liggande format. Bilder med text eller logotyper på kommer att ersättas med standardbild. 

Fältet för Arena syns inte publikt så skriv arenans namn i besöksadressen, alternativt i den beskrivande texten.

 

VIKTIG INFORMATION OM EVENEMANG INOM NORRKÖPINGS KOMMUN
Norrköpings kommun använder en annan evenemangskalender än övriga kommuner i Östergötland. Som arrangör kan man ha ett business-konto i Basetool och synas i den regionala evenemangskalendern men det går inte att lämna evenemangstips. För att lämna tips till Norrköpings kommuns kalender används följande formulär: https://visit.norrkoping.se/se-och-gora/evenemangskalender/tipsaformularet

OBS! Östgötadagarna använder Basetool för evenemang så för det ändamålet går det bra att använda tipsalänken även om evenemanget äger rum i Norrköping.

OBSERVERA!
Tipsformuläret ska främst användas för enstaka tips. Har man som arrangör ett flertal evenemang under året, ska man registrera sitt företag i Basetool och på så sätt få tillgång till hela verktyget och alla funktioner.
Evenemangsinformation

Markera ett eller flera datum.

Kontaktuppgifter för besökaren
Telefon*
Information till administratör