POLICY FÖR ATT TIPSA OM EVENEMANG

1. Tips via formuläret ska komma via, eller i samråd med arrangören och eller den arena evenemanget ska ske vid. Detta, för att säkerställa att arrangören vill att evenemanget publiceras på vår webbsida

2. Avsändaren för evenemanget kommer att bli Visit Skellefteå, och inte arrangören själv, så vida inte arrangören har ett basetoolkonto. Då kan vi flytta över evenemanget på dem.

3. Ifall du som arrangör har ett basetool-konto så ska du logga in i Basetool och lägger upp evenemanget via ditt eget konto istället för att använda detta formulär som är avsett för enstaka tips

OBSERVERA!
Tipsformuläret ska främst användas för enstaka tips. Har man som arrangör ett flertal evenemang under året, ska man registrera sitt företag i Basetool och på så sätt få tillgång till hela verktyget och alla funktioner.
Evenemangsinformation

Markera ett eller flera datum.

Kontaktuppgifter för besökaren
Telefon*
Information till administratör