Lämna in tipset senast 2 veckor innan evenemanget för att vara säker på att tipset hinner behandlas. Vi publicerar inte material som är sexistiskt, rasistiskt, oetiskt eller på annat sätt kan anses vara stötande. De bilder och texter som arrangören tillhandahåller får inte strida mot någon annans upphovsrätt. Ansvarig förbehåller sig rätten att bedöma evenemangets grad av allmänintresse och kan neka publicering. Partipolitiska arrangemang publiceras inte.

 

 

 

OBSERVERA!
Tipsformuläret ska främst användas för enstaka tips. Har man som arrangör ett flertal evenemang under året, ska man registrera sitt företag i Basetool och på så sätt få tillgång till hela verktyget och alla funktioner.
Evenemangsinformation

Markera ett eller flera datum.

Kontaktuppgifter för besökaren
Telefon*
Information till administratör