Visit Roslagens evenemangskalender www.roslagen.se/evenemang är en välbesökt och kostnadsfri marknadsföringskanal. Tänk på att bilden ska vara ett fotografi i JPG-format, inte innehålla text, inte innehålla logotyper och inte vara ett kollage bestående av flera sammansatta bilder.

Evenemang publiceras i enlighet med punkterna i denna policy:

OBSERVERA!
Tipsformuläret ska främst användas för enstaka tips. Har man som arrangör ett flertal evenemang under året, ska man registrera sitt företag i Basetool och på så sätt få tillgång till hela verktyget och alla funktioner.
Evenemangsinformation

Markera ett eller flera datum.

Kontaktuppgifter för besökaren
Telefon*
Information till administratör