Bokningsförfrågan

Härmed skickas en förfrågan på följande:
Hotellet i Jörn

Din bokningsförfrågan skapas med hjälp av Basetool, en plattform där besöksnäringens aktörer och företag samarbetar. Basetool AB, som äger plattformen, förmedlar endast innehållet i din förfrågan till mottagaren. Utöver denna förmedling har Basetool AB inga förpliktelser gentemot dig eller mottagaren, inklusive de överenskommelser ni träffar som en följd av din förfrågan. Genom att skicka din förfrågan accepterar du också att Basetool AB samt mottagaren av din förfrågan, får behandla dina personuppgifter i syfte att besvara din förfrågan.